انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

majid.azizzdah


تاریخ عضویت
۲۱ آذر ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فیلتر کردن مطالب از post type آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. خوانده نشدن سی اس اس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. بازم این پیغام header is already sent آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. نمایش دیدگاه های یک کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. رندوم نشان دادن سینگل پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در فانکشن ساید بار ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. زمینه های دلخواه و کاربر محور بودن آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 8. تغییر اندازه تگ ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. مشکل فید در نسخه جدید وردپرس 3.3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ایندکس نشدن تصاویر شاخص در گوگل آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. زمینه های دلخواه و کاربر محور بودن آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. فیلتر کردن مطالب از post type آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. بازم این پیغام header is already sent آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. خوانده نشدن سی اس اس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. نمایش دیدگاه های یک کاربر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. رندوم نشان دادن سینگل پست آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل در فانکشن ساید بار ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. تغییر اندازه تگ ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. مشکل فید در نسخه جدید وردپرس 3.3 آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. ایندکس نشدن تصاویر شاخص در گوگل آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.