انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

afkar_margbar


تاریخ عضویت
۲۸ آذر ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
noting
پیشه
noting
علایق
noting

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تعریف هدر در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. Featured articles Lite آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. پوسته اصلی ! فرعی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ویرایش قالب PHP آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. FeedWordPress تنظیمات آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. DolphinSlideShowMaker-1.3.96[Persian] آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 7. برگه ها اتوماتیک به شاخه های منوی درختی اضاف بشن!؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. امکانات وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. یک قسمت به پیشخوان اضاف بشه آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تعریف هدر در قالب آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 2. FeedWordPress تنظیمات آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. Featured articles Lite آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. پوسته اصلی ! فرعی آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. ویرایش قالب PHP آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. برگه ها اتوماتیک به شاخه های منوی درختی اضاف بشن!؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. DolphinSlideShowMaker-1.3.96[Persian] آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. امکانات وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 9. یک قسمت به پیشخوان اضاف بشه آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.