انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mohsen112


تاریخ عضویت
۱۱ بهمن ۱۳۹۲ (۶ سال)
آخرین فعالیت
4 سال, 1 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ایجاد فروشگاه برای هر کاربر آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. تغیر لحظه ای پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تغیر لحظه ای پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 4. جلوگیری از ایندکس شدن کل مطالب یک دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 5. جلوگیری از ایندکس شدن کل مطالب یک دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 6. جلوگیری از ایندکس شدن کل مطالب یک دسته خاص آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. افزونه پیغام آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
 8. افزونه پیغام آخرین پاسخ کاربر: ۵ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. انتقال مطالب یک دسته به یک سایت وردپرسی دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 10. نشان دادن تایتل به این شکل ... آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 11. پوسته cherry اوریجینال آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 12. انتشار صدهزار پست در سایت وردپرسی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. انتشار صدهزار پست در سایت وردپرسی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 14. انتشار صدهزار پست در سایت وردپرسی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
 15. معایب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. تغیر لحظه ای پیوند یکتا آغازشده: ۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۲ سال پیش.
 2. ایجاد فروشگاه برای هر کاربر آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 3. تغیر لحظه ای پیوند یکتا آغازشده: ۴ سال پیش بدون پاسخ.
 4. جلوگیری از ایندکس شدن کل مطالب یک دسته خاص آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 5. جلوگیری از ایندکس شدن کل مطالب یک دسته خاص آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 6. جلوگیری از ایندکس شدن کل مطالب یک دسته خاص آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 7. افزونه پیغام آغازشده: ۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
 8. افزونه پیغام آغازشده: ۵ سال پیش بدون پاسخ.
 9. انتقال مطالب یک دسته به یک سایت وردپرسی دیگر آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 10. نشان دادن تایتل به این شکل ... آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 11. انتشار صدهزار پست در سایت وردپرسی آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 12. پوسته cherry اوریجینال آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 13. انتشار صدهزار پست در سایت وردپرسی آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 14. انتشار صدهزار پست در سایت وردپرسی آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.