انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aazizi


تاریخ عضویت
۱ دی ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. قالب من فایل tag.php نداره آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل Warning آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  3. مشکل در پیوند یکتا آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. قالب من فایل tag.php نداره آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. مشکل Warning آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  3. مشکل در پیوند یکتا آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.