انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

goldstar


تاریخ عضویت
۲۴ بهمن ۱۳۹۲ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. بالا آمدن صفحه نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. بالا آمدن صفحه نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. تغییرات در اسلایدر پوسته Kent آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  4. تغییر بک گراند سایت آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. بالا آمدن صفحه نصب وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. بالا آمدن صفحه نصب وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. تغییرات در اسلایدر پوسته Kent آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  4. تغییر بک گراند سایت آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.