انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jamshid33


تاریخ عضویت
۶ اسفند ۱۳۹۲ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. منوی نمایش آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. خطا در هنگام اضافه کردن پوسته یا افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. منوی نمایش آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.