انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

aghareza


تاریخ عضویت
۸ اسفند ۱۳۹۲ (۸ سال)
آخرین فعالیت
7 سال, 10 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نشان دادن آدرس سایت به جای تیتر اصلی سایت در قالب تازه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. ساخت انجمن برای سایت روی ساب دامین(خیلی مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. ساخت انجمن برای سایت روی ساب دامین(خیلی مهم) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. تغییر رنگ پوسته(فوریه کمکم کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نشان دادن اسلایدر برای تمام صفحات(کمکم کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نشان دادن اسلایدر برای تمام صفحات(کمکم کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. نمایش اسلایدر برای تمام صفحات(فوری کمکم کنید) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. ایجاد صفحه دوم برای سایت(فوری) آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. تغییر رنگ پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. تغییر رنگ پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. نشان دادن آدرس سایت به جای تیتر اصلی سایت در قالب تازه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. ساخت انجمن برای سایت روی ساب دامین(خیلی مهم) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ساخت انجمن برای سایت روی ساب دامین(خیلی مهم) آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. تغییر رنگ پوسته(فوریه کمکم کنید) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. نشان دادن اسلایدر برای تمام صفحات(کمکم کنید) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. نشان دادن اسلایدر برای تمام صفحات(کمکم کنید) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. نمایش اسلایدر برای تمام صفحات(فوری کمکم کنید) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. ایجاد صفحه دوم برای سایت(فوری) آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. تغییر رنگ پوسته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. تغییر رنگ پوسته آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.