انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

abbasalim


تاریخ عضویت
۹ دی ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
irann

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. کسی هست جواب بده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. چند تا سوال آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. تغییر جهت عکس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. تغییر سطح دسترسی در یوزرها حهت دسترسی به یعضی از صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  5. یه چیزی مثل این سایت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  6. سوال در مورد افزونه ی form 7 یا فرم تماس 7 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. چند تا سوال آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. تغییر جهت عکس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  3. یه چیزی مثل این سایت آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.