انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

cedar


تاریخ عضویت
۵ تیر ۱۳۸۸ (۱۵ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل قالب با IE آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. انتقال پست با FeedWordpress آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. الویت نمایش پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۵ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۵ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل قالب با IE آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. انتقال پست با FeedWordpress آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
  3. الویت نمایش پست ها آغازشده: ۱۵ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۵ سال پیش.