انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

meysam68


تاریخ عضویت
۱۱ دی ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. نشان ندادن زیرشاخه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. نشان ندادن زیرشاخه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. فاصله بین تبلیغات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. حذف Popularity آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل تایپ متن در قسمت جست و جو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نوشته های قسمت موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. ویرایش برگه های قالب دانلودها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. مشکل اپلود پوسته وبلاگ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. نشان ندادن زیرشاخه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. نشان ندادن زیرشاخه آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 3. فاصله بین تبلیغات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. حذف Popularity آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. ویرایش برگه های قالب دانلودها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. نوشته های قسمت موضوعات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل تایپ متن در قسمت جست و جو آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشکل اپلود پوسته وبلاگ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.