انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

milad19


تاریخ عضویت
۲۷ اسفند ۱۳۹۲ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. کمک کنید خواهش میکنم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. یک مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. طراحی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. درخواست فارسی سازی افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. افزونه ی امتیاز دهی به کاربران آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. یک مشکل بزرگ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. یک مشکل بزرگ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. طراحی آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. درخواست فارسی سازی افزونه آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. افزونه ی امتیاز دهی به کاربران آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. یک مشکل بزرگ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.