انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ali pir


تاریخ عضویت
۱۶ دی ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. آدرس فید من؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. آدرس فید من؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. به هم ریختگی کلمات فارسی / انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. درخواست کمک برای تمیز کردن یه قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. به هم ریختگی کلمات فارسی / انگلیسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل در قالب و فارسی سازی و تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. موضوع اختصاصی درخواست پوسته‌های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. افزونه پیشرفته آمار بازدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 9. مشکل در بروز رسانی وردپرس 3.3.1–fa_IR آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. بهترین افزونه انجمن ساز برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. بهترین افزونه انجمن ساز برای وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. آدرس فید من؟؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. آدرس فید من؟؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 4. مشکل در بروز رسانی وردپرس 3.3.1–fa_IR آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. به هم ریختگی کلمات فارسی / انگلیسی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. درخواست کمک برای تمیز کردن یه قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. به هم ریختگی کلمات فارسی / انگلیسی آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 8. مشکل در قالب و فارسی سازی و تصویر شاخص آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.