انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

majnoon_ms


تاریخ عضویت
۳ فروردین ۱۳۹۳ (۶ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. MySQL 5 آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. ارتباط با پایگاه داده آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. MySQL 5 آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.