انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sadeghr


تاریخ عضویت
۲۰ دی ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. درخواست افزونه انتقال مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 2. تغییر در داخل پنل مدیریتی (پیشخوان) وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 3. فعال کردن افزونه Admin Menu Editor آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. نحوه استفاده lightbox plus در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. سوال درباره افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نمایش نظرات مربوط به page خاص آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. استفاده از offset و کار نکردن page آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 8. حالت فعال بودن و نبودن یک صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 9. نمایش آخرین پست به عنوان اولین پست آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. قرار دادن ار اس اس سایتی که وردپرس نباشد آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. مشکل در شماره صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. درخواست افزونه انتقال مطالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 2. مشکل در شماره صفحات آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. فعال کردن افزونه Admin Menu Editor آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. نحوه استفاده lightbox plus در قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. سوال درباره افزونه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. نمایش نظرات مربوط به page خاص آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. استفاده از offset و کار نکردن page آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 8. حالت فعال بودن و نبودن یک صفحه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 9. قرار دادن ار اس اس سایتی که وردپرس نباشد آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 10. نمایش آخرین پست به عنوان اولین پست آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.