انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sa33d


تاریخ عضویت
۲۰ دی ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در اجرای فرایند نصب(مرحله ی پنجم) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در اجرای فرایند نصب(مرحله ی پنجم) آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.