انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

4rma


تاریخ عضویت
۲۱ دی ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
برنامه نویس

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در تغییر نکردن نشانی وردپرس (URL) و نشانی سایت (URL) در آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. انتقال وردپرس به هاستی دیگر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. انتقال وردپرس به هاستی دیگر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.