انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

zesht


تاریخ عضویت
۲۲ دی ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. باز نشدن برگه ساخته شده آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. مشکل در ورود به wp-admin آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. کمک برای فعال کردن ابزارک پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. ابزارک تعریف نشده است ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کمک برای ویرایش پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. ایجاد آرشیو مطالب یا همون دسته بندی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل با ابزارها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. بادی پرس در منو دیگر ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. باز نشدن برگه ساخته شده آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل در ورود به wp-admin آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. کمک برای فعال کردن ابزارک پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. ابزارک تعریف نشده است ؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. کمک برای ویرایش پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. ایجاد آرشیو مطالب یا همون دسته بندی آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل با ابزارها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. بادی پرس در منو دیگر ؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.