انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

jc313


تاریخ عضویت
۲۳ دی ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل عجیب در نمایش عکس ها! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. قطع و وصل شدن نمایش عکس ها!!! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. این سایت از چه افزونه یا کدی استفاده میکنه؟! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. زمینه دلخواه - عکس و عنوان آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کدی برای نمایش محبوبترین مطالب هفته برای دسته ای خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مطالب پربازدید هفته یک دسته ی خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مطالب پربازدید هفته یک دسته ی خاص آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. سوال در مورد پارامتر تایم در کوئری! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. گذاشتن عدد کنار مطالب جدید سایت و باز شدن آن در همان صفح آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. لينك دار شدن بعضي از كلمات بدون افزونه! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 11. لطفا اگه كسي ميدونه كمك كنه! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 12. افزونه ای برای بزرگ و کوچک کردن متن توسط بازدیدکنندگان! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. نرم افزار Easy Button & Menu Maker و یک مشکل! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. لينك دار شدن بعضي از كلمات بدون افزونه! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل عجیب در نمایش عکس ها! آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. قطع و وصل شدن نمایش عکس ها!!! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. این سایت از چه افزونه یا کدی استفاده میکنه؟! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. زمینه دلخواه - عکس و عنوان آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. کدی برای نمایش محبوبترین مطالب هفته برای دسته ای خاص آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مطالب پربازدید هفته یک دسته ی خاص آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. مطالب پربازدید هفته یک دسته ی خاص آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 9. گذاشتن عدد کنار مطالب جدید سایت و باز شدن آن در همان صفح آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 10. سوال در مورد پارامتر تایم در کوئری! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 11. لطفا اگه كسي ميدونه كمك كنه! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 12. افزونه ای برای بزرگ و کوچک کردن متن توسط بازدیدکنندگان! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. نرم افزار Easy Button & Menu Maker و یک مشکل! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.