انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

milad.daliri94@gmail.com


تاریخ عضویت
۲۶ دی ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
6 سال, 9 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. گذاشتن عکس در هدر آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. تغییر در سایدبار سایت آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. مشکل با ابزارک افزونه Rating-Widget آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 4. راهنمایی برای سایت گالری عکس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. مشگل در نصب روی هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. چند کاربره آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تعداد بالای بازگردانی‌ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. سرعت لود سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. طراحی فروشگاه کارت شارژ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. نبودن صفحات قبلی و بعدی و کلا شماره صفحه در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. مشگل در rss آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 12. مشگل در نوشتن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. ایجاد فید یا rss آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 14. تغییر دادن قسمتی از پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 15. برگرداندن وردپرس به نسخه قدیم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 16. افزودن زمینه دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. مشگل در دور نشان دادن قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 18. درست نشان ندادن rssسایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 19. درست نشان ندادن rssسایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. درست نشان ندادن rssسایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. قرار دادن آمار سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 23. مشگل در ستون ها و پانوشت در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 24. مشگل در ستون ها و پانوشت در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 25. قرار نگرفتن رمز در جلو ی عکس در ادامه ی مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 26. ستون ها در ادامه ی مطلب نشان داده نمی شوند آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. گذاشتن عکس در هدر آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 2. تغییر در سایدبار سایت آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مشکل با ابزارک افزونه Rating-Widget آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. راهنمایی برای سایت گالری عکس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 5. تعداد بالای بازگردانی‌ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. مشگل در rss آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. سرعت لود سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. مشگل در نوشتن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. برگرداندن وردپرس به نسخه قدیم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 10. تغییر دادن قسمتی از پوسته آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. افزودن زمینه دلخواه آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 12. مشگل در دور نشان دادن قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 13. درست نشان ندادن rssسایت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 14. درست نشان ندادن rssسایت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 15. درست نشان ندادن rssسایت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 16. هدر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 17. مشگل در ستون ها و پانوشت در ادامه مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 18. مشگل در ستون ها و پانوشت در ادامه مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 19. قرار نگرفتن رمز در جلو ی عکس در ادامه ی مطلب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 20. ستون ها در ادامه ی مطلب نشان داده نمی شوند آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.