انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Aust-iran


تاریخ عضویت
۱۶ تیر ۱۳۸۸ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل درج تصویر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل در استفاده از ابزار های پست دهی در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 3. فارسی کردن قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. قرار دادن تمام صفحات در انتهای سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. وردپرس 2.8.1 آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. مشکل :Fatal error: Call to undefined function آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. آست ایران::بزرگ ترین وب تفریحی افتتاح شد! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل درج تصویر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل در استفاده از ابزار های پست دهی در وردپرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. فارسی کردن قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. قرار دادن تمام صفحات در انتهای سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. مشکل :Fatal error: Call to undefined function آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. آست ایران::بزرگ ترین وب تفریحی افتتاح شد! آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.