انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

vahidkar20


تاریخ عضویت
۲۸ دی ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. سیاره در حال حاضر عضو تازه نمی‌پذیرد??? آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. نحوه ایجاد منوهای آبشاری در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. دسته بندی وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. مشکل با فهرست ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  5. مخفی کردن موقعیت ابزارک در موقع خالی بودن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. سیاره در حال حاضر عضو تازه نمی‌پذیرد??? آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. نحوه ایجاد منوهای آبشاری در قالب آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
  3. مخفی کردن موقعیت ابزارک در موقع خالی بودن آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.