انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mrjaber


تاریخ عضویت
۲۹ دی ۱۳۹۰ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ریداکت لینک دانلود آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. فراخوانی تصویر در قالب با سایز دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. ویرایش قالب آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. این کد با چه زبانی نوشته شده؟ آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. تاپیک افزونه های فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۲ سال پیش
 6. دست کاری feedwordpress آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. تنظیمات WordPress SEO by Yoast آخرین پاسخ کاربر: ۶ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. مشکل بهم ریختن قالب با مرورگر IE آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. کسی میتونه این کد رو درست کنه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 10. خروج بعد از نوشتن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 11. دیدگاه...نظرات آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
 12. افزونه آپلود عکس آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 13. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. ریداکت لینک دانلود آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 2. فراخوانی تصویر در قالب با سایز دلخواه آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 3. مشکل لینک تصویر آپلود شده آغازشده: ۶ سال پیش بدون پاسخ.
 4. ویرایش قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 5. این کد با چه زبانی نوشته شده؟ آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 6. دست کاری feedwordpress آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 7. تنظیمات WordPress SEO by Yoast آغازشده: ۶ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
 8. مشکل بهم ریختن قالب با مرورگر IE آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 9. کسی میتونه این کد رو درست کنه؟ آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 10. خروج بعد از نوشتن وردپرس آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 11. دیدگاه...نظرات آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
 12. افزونه آپلود عکس آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
 13. مشکل در قالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.