انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

p30netman


تاریخ عضویت
۱۸ تیر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
tehran

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قرار دادن پستهای ویژه به صورت عکس بند انگشتی... آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 2. ایجاد تصویر بند انگشتی کنار ‍‍بستها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 3. ۸۰٪ بلاگینهایی که نصب میکنن اجرا نمیشن چرا؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. کسی با بلاگین (سو\ر اسلایدر لوگین) آشنایی داره؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. 2تا مشکل اساسی با Ajax login و Thumbnail For Excerpts آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. نحوه نمایش اولین عکس و یا عکس های هر پست به عنوان تامنیل آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. فروشگاه ساز برای ورد\رس هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. قرار دادن پستهای ویژه به صورت عکس بند انگشتی... آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 2. ایجاد تصویر بند انگشتی کنار ‍‍بستها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. ۸۰٪ بلاگینهایی که نصب میکنن اجرا نمیشن چرا؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 4. کسی با بلاگین (سو\ر اسلایدر لوگین) آشنایی داره؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 5. 2تا مشکل اساسی با Ajax login و Thumbnail For Excerpts آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 6. فروشگاه ساز برای ورد\رس هست؟ آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.