انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

doctor99


تاریخ عضویت
۱ بهمن ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. نصب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. مشکل در ورود آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. ضروری : کمک برای نصب پوسته ها و پلاگینهای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. مشکل در نصب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. این چیه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. نصب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. مشکل در ورود آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. مشکل در نصب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. این چیه؟ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.