انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

GraphX


تاریخ عضویت
۲۳ تیر ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
6 سال, 10 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قالب فارسي WPFA_BeautifulLand آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. قالب فارسي WPFA_NewAge آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. سوال درباره بخش بندي آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 4. مشكل با قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. نياز به قالب سايت خبري آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. قالب هاي فارسي پانيذ وب براي وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. پوسته PW_Aeros فارسي مخصوص وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. پوسته PW_dogtraining برای وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 9. مشکل در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. قالب فارسي WPFA_BeautifulLand آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 2. قالب فارسي WPFA_NewAge آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. سوال درباره بخش بندي آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. نياز به قالب سايت خبري آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. مشكل با قالب آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. قالب هاي فارسي پانيذ وب براي وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 7. پوسته PW_dogtraining برای وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. پوسته PW_Aeros فارسي مخصوص وردپرس آغازشده: ۱۱ سال پیش بدون پاسخ.
 9. مشکل در قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.