انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

milad2788


تاریخ عضویت
۸ بهمن ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
iran
پیشه
industrial engineer

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. فارسى سازى قالب راىگان آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. فارسی سازی قالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. مشکل در نصب - نمایان شدن صفحه سفید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. بازهم صفحه سفید در اولین قدم نصب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  5. صفحه سفید در اولین قدم نصب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. فارسى سازى قالب راىگان آغازشده: ۷ سال پیش بدون پاسخ.
  2. مشکل در نصب - نمایان شدن صفحه سفید آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.