انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

ir2sedair


تاریخ عضویت
۱۱ بهمن ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
esf
علایق
wp

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل ساخت دامنه به جای زیر دامنه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل ساخت دامنه به جای زیر دامنه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. تغییر نام بخش های وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل ریدایرکت در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در فید و ریدایرکت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل افزونه سایت مپ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل قالب بعد از نصب افزونه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. مشکل کوچیک در w3 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل مصرف وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 10. افزونه نظرسنجی wp-polls 2.30 فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 11. مشکل با این کد آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. مشکل ساخت دامنه به جای زیر دامنه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل ساخت دامنه به جای زیر دامنه آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 3. تغییر نام بخش های وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل ریدایرکت در وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. مشکل در فید و ریدایرکت آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 6. مشکل افزونه سایت مپ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. مشکل مصرف وردپرس آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. مشکل قالب بعد از نصب افزونه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. مشکل کوچیک در w3 آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 10. مشکل با این کد آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.