انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Parsa


تاریخ عضویت
۲۷ تیر ۱۳۸۸ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
پیشه
طراح وب
علایق
برنامه نويسي

فعالیت‌های کاربر

۱2627

آخرین پاسخ‌ها

  1. کاکاپو نسخه اول آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. اضافه کردن html یا htm به آخر پست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. بدست آوردن آدرس صفحه جاری آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  4. نمایش دسته های بالاتر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  5. لود دسته ‍‍‍‍‍‍‍‍‍پيوندها در دو قسمت آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

موضوعات بیشتری آغاز نشده.


۱2627