انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

heydar


تاریخ عضویت
۱۲ بهمن ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در نظر دادن آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. صفحه بندی مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. قرار دادن تصویر نیم رخ اختصاصی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۶ سال پیش
  4. تغییر فونت پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن تصویر نیم رخ اختصاصی آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۶ سال پیش.
  2. مشکل در نظر دادن آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. صفحه بندی مطالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. تغییر فونت پوسته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.