انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

heydar


تاریخ عضویت
۱۲ بهمن ۱۳۹۰ (۷ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. مشکل در نظر دادن آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. صفحه بندی مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. قرار دادن تصویر نیم رخ اختصاصی آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۵ سال پیش
  4. تغییر فونت پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۷ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. قرار دادن تصویر نیم رخ اختصاصی آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۵ سال پیش.
  2. مشکل در نظر دادن آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. صفحه بندی مطالب آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  4. تغییر فونت پوسته آغازشده: ۷ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.