انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

lover20


تاریخ عضویت
۱۳ بهمن ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. خطا در هگام راه اندازی آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  2. مشكل مهم با قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. ارور قالب در ادامه مطلب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  4. درخواست يك افزونه و تغيير پايين قالب آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  5. مشكل بعداز نصب وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. مشكل مهم با قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  2. ارور قالب در ادامه مطلب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  3. درخواست يك افزونه و تغيير پايين قالب آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
  4. مشكل بعداز نصب وردپرس آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.