انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

KiaVash


تاریخ عضویت
۱۸ بهمن ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
ایران

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل جدی و فوری در آپلود عکس !!! (jpg) آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. آمارگیر cystats آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در افزونه Contact Form 7 آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. این چه افزونه ای هست؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. جلوگیری از ورود اسرائیلی ها به وبسایت ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل با افزونه wp-statistics آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. مشکل با افزونه wp-statistic آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. مشکل با عوض کردن wp-admin در htaccess آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل جدی و فوری در آپلود عکس !!! (jpg) آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. مشکل با افزونه wp-statistics آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مشکل با افزونه wp-statistic آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل با عوض کردن wp-admin در htaccess آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.