انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

samildar


تاریخ عضویت
۶ مرداد ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تاثیر نداشتن چیدمان در برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. شما مجوز کافی برای دسترسی به این صفحه را ندارید! آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. مشکل در فایل search.php پوسته lonely tree آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. قابلیت pop up menu آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 5. حذف نمایش تگ ها در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. وب سایت دو زبانه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. حذف ایرادات پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. فعال سازی ابزارک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. شما مجوز کافی برای دسترسی به این صفحه را ندارید! آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. تاثیر نداشتن چیدمان در برگه ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. قابلیت pop up menu آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. مشکل در فایل search.php پوسته lonely tree آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. حذف نمایش تگ ها در پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. وب سایت دو زبانه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. حذف ایرادات پوسته ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. فعال سازی ابزارک ها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.