انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

samildar


تاریخ عضویت
۶ مرداد ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. تاثیر نداشتن چیدمان در برگه ها آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. شما مجوز کافی برای دسترسی به این صفحه را ندارید! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. مشکل در فایل search.php پوسته lonely tree آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. قابلیت pop up menu آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. حذف نمایش تگ ها در پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. وب سایت دو زبانه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 7. حذف ایرادات پوسته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 8. فعال سازی ابزارک ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. شما مجوز کافی برای دسترسی به این صفحه را ندارید! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. تاثیر نداشتن چیدمان در برگه ها آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. قابلیت pop up menu آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. مشکل در فایل search.php پوسته lonely tree آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. حذف نمایش تگ ها در پوسته آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. وب سایت دو زبانه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 7. حذف ایرادات پوسته ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 8. فعال سازی ابزارک ها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.