انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

dibdamini


تاریخ عضویت
۲۸ بهمن ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)
موقعیت
تهران

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چگونه تصویر را به این کد هدر اضافه کنم ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. تغییر مکان فوتر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. Post-Plugin Library missing آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. تغییر مکان فوتر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. syntax error, unexpected آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. مشکل با sitemap آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. انتقال مطالب به آرشیو آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. چگونه ابزارک ایجاد کنیم ؟؟؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 9. Fatal error: Call to undefined function wp_paging() in /home/dibdamin/public_htm آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. چگونه تصویر را به این کد هدر اضافه کنم ؟ آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 2. تغییر مکان فوتر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. Post-Plugin Library missing آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 4. تغییر مکان فوتر آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. syntax error, unexpected آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. مشکل با sitemap آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 7. انتقال مطالب به آرشیو آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 8. چگونه ابزارک ایجاد کنیم ؟؟؟؟ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 9. Fatal error: Call to undefined function wp_paging() in /home/dibdamin/public_htm آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.