انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

hamedoveysi


تاریخ عضویت
۶ مرداد ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. هدر اختصاصی برای دسته های مختلف آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 2. تصویر شاخص آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. بروز رسانی های پی در پی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. افزونه share کردن پستها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. ارتقا به 2.8.3 آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. صفحه تماس با من آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. گوگل ریدر اشتراکی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. ابزارک عضویت در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 9. تاریخ فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. ایجاد صفحه با آدرس دلخواه آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. صفحه تماس با من آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. هدر اختصاصی برای دسته های مختلف آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. تصویر شاخص آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. بروز رسانی های پی در پی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. افزونه share کردن پستها آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. ارتقا به 2.8.3 آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. گوگل ریدر اشتراکی آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 8. ابزارک عضویت در سایت آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. تاریخ فارسی آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. ایجاد صفحه با آدرس دلخواه آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.