انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

shakur149


تاریخ عضویت
۹ مرداد ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. فونت پستها آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 2. پنهان کردن مطالب از دید مهمانان سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. برداشتن RSS از بالای پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. قرار دادن عکس کنار موضوع پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 5. افزونه ویژه کاربران یاV.I.P آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. اینو کسی داره ؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. فونت پستها آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 2. پنهان کردن مطالب از دید مهمانان سایت آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 3. قرار دادن عکس کنار موضوع پست آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. برداشتن RSS از بالای پوسته آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 5. اینو کسی داره ؟ آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.