انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bobobi


تاریخ عضویت
۱۱ مرداد ۱۳۸۸ (۱۳ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. درخواست افزونه برای نظر سنجی ۱۵ تایی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  2. درخواست قالبی برای راه اندازیه یک سایت نظر سنجی آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
  3. انتقال ورد پرس به هاست آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. درخواست افزونه برای نظر سنجی ۱۵ تایی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  2. درخواست قالبی برای راه اندازیه یک سایت نظر سنجی آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
  3. انتقال ورد پرس به هاست آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.