انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

sajjad50


تاریخ عضویت
۴ اسفند ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. افزونه یا کد و یا دستور و یا اسکریپ واسه جستجو دامنه میخ آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. درخواست افزونه ای برای تبدیل صفحات به php آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل در وردپرس پس از انتقال سرویس!!!!!!!!!!!!!!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 4. سوال تخصصی درمورد افزونه wp_statistics از مصطفی عزیز . آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. مشکل در قسمت نظرات سایت. آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 6. مشکل در قسمت پانوشت سایت ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 7. مشکل عجیب ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 8. مشکل در نصب قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. سفارش قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 10. سوال درباره تبلیغات گذاشتن درون قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. سوال درباره تالار گفتمان !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه یا کد و یا دستور و یا اسکریپ واسه جستجو دامنه میخ آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 2. مشکل در وردپرس پس از انتقال سرویس!!!!!!!!!!!!!!!! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 3. درخواست افزونه ای برای تبدیل صفحات به php آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 4. سوال تخصصی درمورد افزونه wp_statistics از مصطفی عزیز . آغازشده: ۱۲ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در قسمت پانوشت سایت ! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 6. مشکل در قسمت نظرات سایت. آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 7. مشکل عجیب ! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 8. مشکل در نصب قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 9. سفارش قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 10. سوال درباره تبلیغات گذاشتن درون قالب آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 11. سوال درباره تالار گفتمان !!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!! آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.