انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

alir3za1990


تاریخ عضویت
۵ اسفند ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. سوال در مورد FS CONTACT FORM آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. بیرون زدگی متن پست از کادر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل با fast contact form آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشل با اسلایدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. سوالاتی در مورد theme my login آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 6. مشکل با افزونه recent post slider آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. بزرگتر کردن عرض سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 8. عوض کردن فرمت هدر آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 9. افزودن دامنه جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 10. سوال از فرم ساز و login آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. یه مشکل فوری آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 12. ست نشدن افزونه wp shop در ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. سوال در مورد FS CONTACT FORM آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 2. بیرون زدگی متن پست از کادر آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. مشکل با fast contact form آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشل با اسلایدر آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل با افزونه recent post slider آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. بزرگتر کردن عرض سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. عوض کردن فرمت هدر آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 8. افزودن دامنه جدید آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 9. سوال از فرم ساز و login آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 10. یه مشکل فوری آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 11. ست نشدن افزونه wp shop در ورد پرس آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.