انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

dana enayati


تاریخ عضویت
۵ اسفند ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. عدم سازگاری پلاگین جلالی با پوسته !!! :( آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. وجود نداشتن برخی امکانات نوشته !!!!!!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  3. خطا در برقراری ارتباط با پایگاه‌داده آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. خطا در برقراری ارتباط با پایگاه‌داده آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  2. وجود نداشتن برخی امکانات نوشته !!!!!!! آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۷ سال پیش.
  3. عدم سازگاری پلاگین جلالی با پوسته !!! :( آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.