انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

fakhi


تاریخ عضویت
۷ اسفند ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. مشکل با دیدگاه ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. مشکل گوگل با سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مشکل گوگل با سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 4. افزودن ابزارک به قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 5. نشون ندادن امار پست آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. مشکل در ویروس شناختن فایل functions.php آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. ویروسی شدن وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. مشکل با دیدگاه ها آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. مشکل گوگل با سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. مشکل گوگل با سایت آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 4. افزودن ابزارک به قالب آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. نشون ندادن امار پست آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.