انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mehrani


تاریخ عضویت
۹ اسفند ۱۳۹۰ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. چرا این کد کار نمیکنه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. چرا این کد کار نمیکنه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. عدم نمایش؟؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. زماندار کردن این کد چطوریه؟ آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. کسی میتونه این style رو رام کنه ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 6. یکی این style رو رام کنه ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. چرا این کد کار نمیکنه؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. چرا این کد کار نمیکنه؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. عدم نمایش؟؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. زماندار کردن این کد چطوریه؟ آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. یکی این style رو رام کنه ! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 6. کسی میتونه این style رو رام کنه ! آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.