انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

rezajalaly


تاریخ عضویت
۱۶ اسفند ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
3 سال, 9 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قالب مشابه آي تي بلاگز ميخوام It blogs آخرین پاسخ کاربر: ۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ایجاد کاربر جدیدR آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مخفی شدن همه نوشته ها و عکس ها از سایر کاربران در سایت www آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. کاربر جدیدی R آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. فیدبرنر آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. پست های من با تاریخ میلادی ثبت میشود،چه کنم که با تاریخ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. قالب مشابه آي تي بلاگز ميخوام It blogs آغازشده: ۳ سال پیش بدون پاسخ.
 2. ایجاد کاربر جدیدR آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. مخفی شدن همه نوشته ها و عکس ها از سایر کاربران در سایت www آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. کاربر جدیدی R آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. فیدبرنر آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. پست های من با تاریخ میلادی ثبت میشود،چه کنم که با تاریخ آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.