انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

rezajalaly


تاریخ عضویت
۱۶ اسفند ۱۳۹۰ (۸ سال)
آخرین فعالیت
2 سال, 3 ماه قبل (آفلاین)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. قالب مشابه آي تي بلاگز ميخوام It blogs آخرین پاسخ کاربر: ۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. ایجاد کاربر جدیدR آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. مخفی شدن همه نوشته ها و عکس ها از سایر کاربران در سایت www آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. کاربر جدیدی R آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. فیدبرنر آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. پست های من با تاریخ میلادی ثبت میشود،چه کنم که با تاریخ آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

 1. قالب مشابه آي تي بلاگز ميخوام It blogs آغازشده: ۲ سال پیش بدون پاسخ.
 2. ایجاد کاربر جدیدR آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. مخفی شدن همه نوشته ها و عکس ها از سایر کاربران در سایت www آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 4. کاربر جدیدی R آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
 5. فیدبرنر آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 6. پست های من با تاریخ میلادی ثبت میشود،چه کنم که با تاریخ آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.