انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

tichismor


تاریخ عضویت
۱۶ اسفند ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. اضافه کردن تصویر پس زمینه مختلف برای هر پست آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 2. افزونه ای برای منوی کنار صفحه آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 3. چگونگي ساخت منوي آبشاري براي سات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 4. ویرایش کد منوی سه حالته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. home آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 6. home آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. مشکل در هدر پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 8. WIT LIKE POST آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. مشکل در هدر پوسته آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 10. عکس در خلاصه مطالب در قالب itblog آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 11. ایجاد پس زمینه حرفه ای آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. افزونه ای برای منوی کنار صفحه آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 2. ویرایش کد منوی سه حالته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 3. home آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 4. home آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 5. مشکل در هدر پوسته آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 6. WIT LIKE POST آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 7. مشکل در هدر پوسته آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.
 8. عکس در خلاصه مطالب در قالب itblog آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.