انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

POKH


تاریخ عضویت
۱۶ اسفند ۱۳۹۰ (۱۰ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. شخصی سازی دکمه ادامه مطلب ! آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 2. رفتن سریع باکس ابزارک متن آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 3. سوال در مورد footer-cm و sm پوسته itblogs آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. مشکل عدم تایید و نمایش آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 5. عوض كردن فونت قالب iTBlogs آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 6. پرسش درباره ی Page-Navi آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 7. دو تا سوال درباره نصب تم و نصب وردپرس با تم آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. شخصی سازی دکمه ادامه مطلب ! آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 2. رفتن سریع باکس ابزارک متن آغازشده: ۱۰ سال پیش بدون پاسخ.
 3. سوال در مورد footer-cm و sm پوسته itblogs آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 4. مشکل عدم تایید و نمایش آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 5. عوض كردن فونت قالب iTBlogs آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 6. پرسش درباره ی Page-Navi آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 7. دو تا سوال درباره نصب تم و نصب وردپرس با تم آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.