انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

mostafahosseini


تاریخ عضویت
۲۲ مرداد ۱۳۸۸ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. تغییر رنگ پاسخ های نظرسنجی wp-polls آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  2. افزونه نظرسنجی wp-polls 2.30 فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۰ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
  3. نام‌نویسی برای ویترین وردپرس فارسی آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  4. افزونه لود آجاکس عکس های سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  5. در خواست افزونه ي ارسال مطلب از صفحه ي اصلي آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
  6. افزونه نظرسنجی وردپرس کار نمی کند آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
  7. خطا: Allowed memory size آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۳ سال پیش
  8. یک Fetal Error! آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.

موضوعات آغازشده

  1. افزونه نظرسنجی وردپرس کار نمی کند آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
  2. تغییر رنگ پاسخ های نظرسنجی wp-polls آغازشده: ۱۰ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.