انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

x7337x


تاریخ عضویت
۲۴ مرداد ۱۳۸۸ (۱۴ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. استفاده از ابزارک در قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 2. کوئری پر بازدید ترین مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش
 3. خطا در آپلود تصاویر با پلاگین Slideshow Gallery Pro- Full آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 4. سفارشی کردن دسته بندی ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 5. محبوبترین مطالب و پر بازدید ترین مطالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 6. نمایش محدودی از پست های ارسال شده آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 7. دسته بندی به همراه زیر منو آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 8. ایجاد بخش مثل آموزش ها ، اخبار ، کتاب ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. قالب بخش ادمین آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 10. ارسال پی در پی spamبرای من آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 11. فارسی انجمن Mingle Forum آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
 12. تغییر آواتار مدیر آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 13. پلاگین support-tickets آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 14. پلاگ این پرسش و پاسخ آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 15. اخطار در آپلود عکس ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 16. ورد پرس لاتین آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 17. نظر ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 18. موضوعات آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۳ سال پیش
 19. syntax highlighter آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 20. نیاز به لیست افزونه ها برای قالب آخرین پاسخ کاربر: ۱۳ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 21. get_post_custom_values در قالب سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 22. POS VIEWS نمایش تعداد بازدیدها آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۰ سال پیش
 23. لینک دانلود با عضویت در سایت آخرین پاسخ کاربر: ۱۴ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۴ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. POS VIEWS نمایش تعداد بازدیدها آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 2. تغییر آواتار مدیر آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۰ سال پیش.
 3. کوئری پر بازدید ترین مطالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.
 4. فارسی انجمن Mingle Forum آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.
 5. استفاده از ابزارک در قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 6. خطا در آپلود تصاویر با پلاگین Slideshow Gallery Pro- Full آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 7. سفارشی کردن دسته بندی ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 8. محبوبترین مطالب و پر بازدید ترین مطالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 9. نمایش محدودی از پست های ارسال شده آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 10. دسته بندی به همراه زیر منو آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 11. ایجاد بخش مثل آموزش ها ، اخبار ، کتاب ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 12. قالب بخش ادمین آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 13. ارسال پی در پی spamبرای من آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 14. پلاگین support-tickets آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 15. پلاگ این پرسش و پاسخ آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 16. نظر ها آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 17. ورد پرس لاتین آغازشده: ۱۳ سال پیش بدون پاسخ.
 18. موضوعات آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 19. syntax highlighter آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 20. نیاز به لیست افزونه ها برای قالب آغازشده: ۱۳ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۳ سال پیش.
 21. get_post_custom_values در قالب سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.
 22. لینک دانلود با عضویت در سایت آغازشده: ۱۴ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۴ سال پیش.