انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

Firebirds


تاریخ عضویت
۲۵ مرداد ۱۳۸۸ (۱۱ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اطلاعیه : مراقب این تروجان باشید!! آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش
  2. مشکل در نصب افزونه خطای لطفاً پرونده‌ای را برگزینید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  3. مشکل در نصب افزونه خطای لطفاً پرونده‌ای را برگزینید آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
  4. در خواست یک پلاگین آخرین پاسخ کاربر: ۱۱ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۱ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. مشکل در نصب افزونه خطای لطفاً پرونده‌ای را برگزینید آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  2. مشکل در نصب افزونه خطای لطفاً پرونده‌ای را برگزینید آغازشده: ۸ سال پیش بدون پاسخ.
  3. در خواست یک پلاگین آغازشده: ۱۱ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۱ سال پیش.