انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

monfared


تاریخ عضویت
۲۲ اسفند ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. یک قالب برای صفحه اصلی، یک قالب برای سایر صفحات آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  2. کامل نبودن قالب فور دیزاین آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. یک قالب برای صفحه اصلی، یک قالب برای سایر صفحات آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. کامل نبودن قالب فور دیزاین آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.