انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

bitona


تاریخ عضویت
۲۲ اسفند ۱۳۹۰ (۹ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

 1. ایجاد شماره صفحه در یک برگه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 2. ایجاد شماره صفحه در یک برگه آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 3. غیر فعال شدن دکمه های پیشخوان بعد از بروز رسانی به 3.6 آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 4. از کار افتادن ابزارک ها ،افزودن پرونده آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 5. مشکل بارگذاری پرونده چند رسانه ای آخرین پاسخ کاربر: ۸ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش
 6. طراحی فروشگاه کارت شارژ آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
 7. نشان ندادن کامل محتوای پست ها آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 8. وارد نشدن به مدیریت ورد پرس آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. از آن زمان هیچ پاسخ تازه‌ای داده نشده است.
 9. باز نشدن صفحه مدیریت آخرین پاسخ کاربر: ۹ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۸ سال پیش

موضوعات آغازشده

 1. از کار افتادن ابزارک ها ،افزودن پرونده آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 2. ایجاد شماره صفحه در یک برگه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 3. ایجاد شماره صفحه در یک برگه آغازشده: ۸ سال پیش آخرین پاسخ: ۸ سال پیش.
 4. نشان ندادن کامل محتوای پست ها آغازشده: ۹ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
 5. وارد نشدن به مدیریت ورد پرس آغازشده: ۹ سال پیش بدون پاسخ.