انجمن

انجمن وردپرس فارسی » شناس‌نامه

شناسنامه‌ی کاربر

snowman


تاریخ عضویت
۲۳ اسفند ۱۳۹۰ (۱۲ سال)
آخرین فعالیت
(unknown)

فعالیت‌های کاربر

آخرین پاسخ‌ها

  1. اشتباه در دسته بندی در فوتر نوشته ها آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  2. خطا آپلود در وردپرس آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۱۲ سال پیش
  3. لینک های نظر دهی و ادامه مطلب اررور 404 میده آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۹ سال پیش
  4. بالا نیامدن سایت در اثر نصب قالب جدید آخرین پاسخ کاربر: ۱۲ سال پیش. تازه‌ترین پاسخ: ۷ سال پیش

موضوعات آغازشده

  1. لینک های نظر دهی و ادامه مطلب اررور 404 میده آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۹ سال پیش.
  2. خطا آپلود در وردپرس آغازشده: ۱۲ سال پیش آخرین پاسخ: ۱۲ سال پیش.